Chi tiết câu hỏi

Phân tích cách tính thời gian, cách nói về nơi và công việc làm ăn của bà Tú và chuyện bà nuôi cả con lẫn chồng trong hai câu đề ở bài thơ “Thương vợ” (Tú Xương).

194

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11