Chi tiết câu hỏi

Nêu giá trị tu từ của nghệ thuật đối trong hai thực trong bài “Thương vợ” của Tú Xương.

158

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11