Chi tiết câu hỏi

Chỉ ra và phân tích sự vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ văn học dân gian trong bài thơ “Thương vợ” của Tú Xương.

178

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11