Chi tiết câu hỏi

Nêu tác dụng của các từ láy “dương dương, phơi phới” cùng điển tích văn học trong các câu thơ “Bài ca ngất ngưởng”: “Được mất dương dương người thái thượng, Khen chê phơi phới ngọn đông phong”. Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu “Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng, Không Phật, không Tiên, không vướng tục.”

2708

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11