Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Bài ca ngất ngưởng” thể hiện rất rõ hình ảnh “ông ngất ngưởng” trên hành trình hoạn lộ. Ý kiến khác lại cho rằng: Tác phẩm (“Bài ca ngất ngưởng”) là bức chân dung “ ông ngất ngưởng” khi cáo quan về hưu.
Bằng cảm nhận về tác phẩm “Bài ca ngất ngưởng” (Nguyễn Công Trứ), anh/chị hãy bình luận các ý kiến trên.

2265

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11