Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Sa hành đoản ca” (Bài ca ngắn đi trên bãi cát) là tiếng khóc cho cuộc đời dâu bể. Ý kiến khác khẳng định: Tác phẩm (“Sa hành đoản ca”) là tiếng thở than oán, oán trách của Cao Bá Quát về bi kịch của bản thân nhà thơ. Bằng cảm nhận về tác phẩm "Sa hành đoản ca" (“Bài ca ngắn đi trên bãi cát” – Cao Bá Quát), anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về các ý kiến trên.

3139

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11