Chi tiết câu hỏi

Trong bài "Bài ca ngắn đi trên bãi cát”, tác giả nhận thức như thế nào về sức cám dỗ của bả công danh đối với người đời? Thái độ của tác giả ra sao trước sức cám dỗ đó?

286

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11