Chi tiết câu hỏi

Phân tích tâm sự của nhà nho Cao Bá Quát trong "Sa hành đoản ca” (“Bài ca ngắn đi trên bãi cát”).

285

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11