Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) tác giả đã thẳng thắn tự nhận những bất cập của triều đại mới, khéo léo nêu nhu cầu của đất nước bằng những lí lẽ như thế nào? Phân tích giọng điệu của những câu văn đó.

552

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11