Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Chiếu cầu hiền” (Cầu hiền chiếu) của Ngô Thì Nhậm thể hiện tầm nhìn chiến lược của vua Quang Trung trong việc cầu hiền tài phục vụ cho sự nhiệp dựng nước. Ý kiến khác lại cho rằng: “Chiếu cầu hiền” thể hiện tài năng của Ngô Thì Nhậm trong nghệ thuật lập luận.
Bằng cảm nhận về tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Cầu hiền chiếu – Ngô Thì Nhậm), anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về các ý kiến trên.

531

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11