Chi tiết câu hỏi

Trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân), vì sao sau khi cho chữ, Huấn Cao lại khuyên quản ngục nên đổi chỗ ở để giữ thiên lương cho lành vững.

295

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11