Chi tiết câu hỏi

Trong vở kịch Tình yêu và thù hận, những lời thoại của Rô-mê-ô và Giu-li-ét là đối thoại hay độc thoại? Điều đó có ý nghĩa gì trong việc bộc lộ tâm trạng của nhân vật?

236

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11