Chi tiết câu hỏi

Trong vở kịch Tình yêu và thù hận, vì sao trong lời thoại đầu tiên, Giu-li-ét chỉ thốt lên “Ôi chao!”? Ở hai lời thoại sau, Giu-li-ét đã bộc lộ tình cảm dành cho Rô-mê-ô như thế nào?

224

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11