Chi tiết câu hỏi

Trong vở kịch Tình yêu và thù hận, vì sao Giu-li-ét lại hỏi “Anh […] tới làm gì thế?”. Các hình ảnh “tường vườn này cao” và “nơi tử địa” trong lời thoại của Giu-li-ét thể hiện nhận thức gì trong nàng?

290

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11