Chi tiết câu hỏi

Phân tích bài thơ ”Chiều tối” của Hồ Chí Minh để chứng minh cho nhận định của Hoàng Trung Thông: Vần thơ của Bác vần thơ thép
Mà vẫn mênh mông, bát ngát tình

242

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11