Chi tiết câu hỏi

Trong văn bản “Người trong bao”, Bê-li-cốp giấu mình trong “lớp bao vật chất” nào? Các đồ vật của hắn cũng được bao bọc kín đáo như thế nào?

283

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11