Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Truyện ngắn “Người trong bao” phê phán cách sống bệnh hoạn của Bê-li-cốp và tác động của nó đến đời sống cộng đồng. Ý kiến khác cho rằng: Truyện chính là tiếng nói cảnh báo về sự tiếp diễn của “hiện tượng Bê-li-cốp” trong xã hội Nga.
Bằng cảm nhận của anh/chị về tác phẩm ”Người trong bao” (Sê-khốp), hãy bình luận về các ý kiến trên.

367

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11