Chi tiết câu hỏi

Theo anh/chị, trong văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, quyền uy thuộc về ai Gia-ve hay Giăng Van-giăng? Chứng minh điều đó.

250

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11