Chi tiết câu hỏi

Xác định công thức cấu tạo sản phẩm thu được khi trong điều kiện thích hợp, etilen tác dụng với clo.

200

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9