Chi tiết câu hỏi

Phản ứng giữa metan và clo thuộc loại phản ứng nào?

199

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9