Chi tiết câu hỏi

Phản ứng giữa etilen và dung dịch nước brom thuộc loại phản ứng nào?

173

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9