Chi tiết câu hỏi

Ở điều kiện thích hợp, trùng hợp etilen thu được sản phẩm có tên gọi là gì ?

228

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9