Chi tiết câu hỏi

 Phân tích đóng góp của tác giả trong ý kiến “Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do” ở tác phẩm “Tuyên ngôn Độc lập”.

642

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12