Chi tiết câu hỏi

Trong văn bản “Tuyên ngôn Độc lập”, Hồ Chí Minh đã học tập được từ dân gian thủ pháp nghệ thuật nào? Phân tích hiệu quả của thủ pháp đó.

235

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12