Chi tiết câu hỏi

“Tuyên ngôn Độc lập” là một trong những sáng tác tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật văn chính luận của Hồ Chí Minh.
Bằng những hiểu biết của anh/chị về tác phẩm, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

199

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12