Chi tiết câu hỏi

Trong tác phẩm “Nguyễn Đình Chiều – ngôi sao sáng của văn học dân tộc” (Phạm Văn Đồng”, vì sao khi phân tích, đánh giá thơ văn yêu nước chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu, tác giả lại đặc biệt nhấn mạnh “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”?

242

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12