Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (Phạm Văn Đồng), có ý kiến cho rằng: Bài viết thể hiện những đánh giá vừa sâu sắc, mới mẻ, vừa có lí, có tình của tác giả về cuộc đời và thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, giá trị của thơ văn Đồ Chiểu đối với đương thời và ngày nay”. Ý kiến khác lại cho rằng: “Tác phẩm rất thành công ở nghệ thuật viết văn nghị luận”.
Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về các ý kiến trên.

227

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12