Chi tiết câu hỏi

Phân tích hình tượng nhân vật ông già trong đoạn trích “Ông già và biển cả” (Hê-ming-uê).

259

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12