Chi tiết câu hỏi

Phân tích lỗi và chữa lại các câu dưới đây cho phù hợp với ngôn ngữ viết.
1. Trong thơ ca Việt Nam thì đã có nhiều bức tranh mùa thu đẹp hết ý.
2. Còn như máy móc, thiết bị do nước ngoài đưa vào góp vốn thì không được kiểm soát, họ sẵn sàng khai vống lên đến mức vô tội vạ.
3. Cá, rùa, ba ba, ếch nhái, chim ở gần nước thì như cò, vạc, vịt, ngỗng,… thì cả ốc, tôm, cua, … chúng chẳng chừa ai sất.

184

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10