Chi tiết câu hỏi

Thế nào là văn bản quảng cáo? Để viết văn bản quảng cáo cần những yêu cầu gì?

205

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10