Chi tiết câu hỏi

Nhà Phượng có nuôi 79 con gà, trong đó có 36 con gà mái, còn lại là con gà trống. Hỏi nhà Phượng nuôi bao nhiêu con gà trống?

218

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1