Chi tiết câu hỏi

Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

251

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1