Chi tiết câu hỏi

Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm còn gọi là gì?

376

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9