Chi tiết câu hỏi

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là số nào?

306

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1