Chi tiết câu hỏi

Lấy số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số cộng với 20 thì được kết quả là bao nhiêu?

255

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1