Chi tiết câu hỏi

Lấy số tròn chục lớn nhất có hai chữ số trừ đi số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số thì được kết quả là bao nhiêu?

351

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 1