Chi tiết câu hỏi

Trong hợp chất với oxi, photpho có hóa trị cao nhất là bao nhiêu?

190

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10