Chi tiết câu hỏi

Vì sao kali được xếp vào chu kì 4 của bảng hệ thống tuàn hoàn các nguyên tố hóa học.

186

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10