Chi tiết câu hỏi

Photpho ở nhóm VA. Nguyên tử photpho có 3 lớp electron. Viết cấu hình electron lớp ngoài của photpho.

189

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10