Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử silic (Z = 14) có cấu hình electron là $3{s^2}3{p^2}$. Silic có bao nhiêu electron hóa trị?

372

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10