Chi tiết câu hỏi

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của sắt (Z = 29) là$3{d^6}4{s^2}$ . Sắt thuộc nhóm nào?

321

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10