Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử nguyên tố kẽm có Z=30. Viết cấu hình electron của ion $Z{n^{2 + }}$.

1651

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10