Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử nguyên tố crom (Z=24) có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng ?

308

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10