Chi tiết câu hỏi

Một nguyên tử X có số khối A = 40 và số electron là 20. Tính số nơtron có trong nguyên tử X.

535

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10