Chi tiết câu hỏi

Dung dịch ${H_2}C{O_3}$ làm quỳ tím chuyển thành màu gì ?

184

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9