Chi tiết câu hỏi

Công nghiệp silicat không bao gồm
A. sản xuất gang
B. sản xuất đồ gốm
C. sản xuất xi măng
D. sản xuất thủy tinh

197

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9