Chi tiết câu hỏi

Kim cương là một dạng thù hình của nguyên tố nào ?

179

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9