Chi tiết câu hỏi

Dung dịch nước clo có màu gì?

182

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9