Chi tiết câu hỏi

Than chì là một dạng thù hình của nguyên tố nào ?

178

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9