Chi tiết câu hỏi

Cho $a < b$, hãy điền dấu thích hợp vào ô trống: $ - 2{{a}}\, - 3\,\,\square \,\, - 2b - 5.$

266

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8